Skicka uppgifter om adressändring till ekonomi@pastoraltidskrift.se.