Ledare

32 artiklar

Tidningens osignerade ledare

Den terapeutiska kyrkan
av SPT — 4 min lästid

Den terapeutiska kyrkan

Det terapeutiska ligger redan i Jesu inbjudan. Men det betyder inte att kyrkan ska vara en curlingkyrka som sopar bort allt obekvämt i Bibelns ord eller den kristna trons dogmer. Trons grunder får inte ersättas av dunbolster, då går paradoxalt nog fridens grund i försoningen förlorad.

Är förändring det enda oföränderliga?

Är förändring det enda oföränderliga?

SPT — 4 min lästid

Att finna rätt balans mellan att förnya, förändra och bevara är nödvändigt för att inte kyrkan ska förlora sitt arv, sin identitet eller bli som sina medeltida kyrkobyggnader – ett musealt tros och kulturarv men inte en levande och bekännande tro.

Att bygga församling

SPT — 4 min lästid

En omstart behövs, initiativ och modeller för hur »man börjar om från början» krävs – att bygga församling från grunden. Det finns en längtan efter detta, vilket det vilda famlandet efter att vara aktuell och få tidningsrubriker visar.

Svenska kyrkan måste vara rymlig

SPT — 4 min lästid

Oavsett uppfattning i sakfrågorna måste kyrkans rymd och rymlighet försvaras. Av alla. Det är inte alltid bekvämt. Vi kan bli upprörda över oliktänkandes uppfattningar, men det är nödvändigt för friskheten. Och friheten.

Vågar kyrkan vara onyttig?

SPT — 4 min lästid

Frestelsen kan bli stark för kyrkan att vara nyttig för att visa sitt existensberättigande. Det gäller inte minst en nationalkyrka som Svenska kyrkan dominerad av partipolitiska grupper. Lagiskhet och aktivism ligger nära till hands.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.
Skriv minst tre bokstäver 0 Sökresultat