Ledare

47 artiklar

Tidningens osignerade ledare

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 2
av SPT — 4 min lästid

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 2

Efter lång tids arbete och genomförd remissomgång finns nu ett förslag till ny Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 2, som kommer upp på höstens kyrkomöte.

Åsiktskorridorer eller sidokapell

Åsiktskorridorer eller sidokapell

SPT — 4 min lästid

Vi måste ständigt påminna oss om att i kyrkan har vi inte åsikter utan trons övertygelse, inte tillfälliga och ständigt omprövningsbara uppfattningar utan till skrift och tradition bundna samveten.

Att bygga upp eller riva ner?

Att bygga upp eller riva ner?

SPT — 4 min lästid

Stafettpinnen som överförts från genera­tion till generation måste därför tas emot med både bestämd och varsam hand, för att bäras vidare, för att normer, värderingar och erfarenheter som tidigare erövrats inte ska gå förlorade men inte heller förbli statiska.

Vad har kyrkan att säga om religionens återkomst?

Vad har kyrkan att säga om religionens återkomst?

SPT — 4 min lästid

Ett sekel senare ser vi ateismens backlash och slutet på den postkristna epoken. Men för kyrkan är det inte utan problem att »det religiösa» tar revansch för det är inte likhetstecken mellan religiositet och kristendom.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.