Ledare

54 artiklar

Tidningens osignerade ledare

Motionera mera! Eller mindre?
av SPT — 4 min lästid

Motionera mera! Eller mindre?

SPT:s läsare förstår förstås att rubriken inte primärt är en slogan för Friskis & Svettis utan en uppmaning till alla ledamöterna i kyrkomötet. För liksom vi måste vara igång fysiskt, så måste Svenska kyrkans högsta demokratiskt valda beslutande organ vara i rörelse.

Naturmystik eller uppenbarelsetro?

Naturmystik eller uppenbarelsetro?

SPT — 4 min lästid

Myten varken är eller förändrar verkligheten, den bara färgar upplevelsen av den. Men frälsningshistoriens skeende med inkarnationen, Kristi försoningsdöd och uppståndelses seger över döden och dödsriket är inte narrativa berättelser.

Kristna symboler i det offentliga rummet

Kristna symboler i det offentliga rummet

SPT — 4 min lästid

Århundraden av försummelser finns nu att hämta igen i det svenska landskapet. Pilgrimsleder rustas upp och några trefaldighetskällor har åter blivit utflyktsmål för hembygdsföreningar. Men de kristna symbolerna lyser ändå oftast med sin frånvaro.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.