Ledare

37 artiklar

Tidningens osignerade ledare

av SPT — 4 min lästid

Folklig mission & missionerande folklighet

Att missionera är att i ord och handling gestalta evangeliet i mötet med människor. Den franske jesuiten Henri de Lubac menade att »om Kristus är Guds sakrament, är Kyrkan Kristi sakrament. Hon har till uppgift att re-presentera honom, att göra honom närvarande i världen.»

Nytt år, ny ärkebiskop, nya utmaningar

Nytt år, ny ärkebiskop, nya utmaningar

SPT — 4 min lästid

Vi hoppas att vår nye ärkebiskop ska inspirera så att kyrkan blir angelägen för alltfler. En ny mission behövs i Sverige, och Svenska kyrkan är det samfund som har störst möjligheter. Med ärkebiskopen i spetsen måste hon våga vara kristuscentrerad och ta människors existentiella längtan på allvar.

Svenskarna är minst lagom i världen

Svenskarna är minst lagom i världen

SPT — 4 min lästid

En följd av att individualismen blir högsta norm är att individen själv blir den högsta auktoriteten. Då ifrågasätts varje annan auktoritet som skolan, familjen, politiken, samhällsbygget – kyrkan. Man vet alltid bäst själv.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.