Ledare

75 artiklar

Tidningens osignerade ledare

Gudstjänstdöd eller gudstjänstliv
av SPT — 4 min lästid

Gudstjänstdöd eller gudstjänstliv

De församlingar som växer bygger gemenskaper. De är tydliga i Kristusförkunnelsen, diakonala, missionerande och liturgiska. Kyrkans folk behöver utbildas och rustas, teoretiskt och praktiskt, i bön och gudstjänst.

Att korrigera Guds »misstag»

Att korrigera Guds »misstag»

SPT — 4 min lästid

Var det då ett misstag av Gud att skapa människan till sin avbild, till man och kvinna? Ett misstag som vår tid lärt sig att korrigera? Är det dags för människan att rätta Gud?

Den helige Ande och andligheten

Den helige Ande och andligheten

SPT — 4 min lästid

Finns samma mod i Svenska kyrkan att våga lyssna till den helige Ande och dennes vägledning? Bland förtroendevalda på nationell och lokal nivå? Bland präster, personal och medarbetare? Ett lyssnande efter Skriftens vittnesbörd? Efter den helige Andes röst?

Polariseringens och cancelleringens diken

Polariseringens och cancelleringens diken

SPT — 5 min lästid

Cancelkulturen är inget nytt. Det är bara exkluderingen av de olämpliga som fått ett eget begrepp. Att bli cancelled är vad en marginaliserad minoritet, en obekväm talare, en inkorrekt ideolog utsatts för sedan länge.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.