Artiklar

165 artiklar

Artiklar

För prenumeranter
Pastoralteologi som hermeneutik, pedagogik och formation

Pastoralteologi som hermeneutik, pedagogik och formation

SPT — 12 min lästid

Prästutbildningens uppbyggnad, innehåll och målsättningar torde höra till de oftast och mest grundligt utredda frågorna i Svenska kyrkan. Som en röd tråd genom dessa utredningar löper en oro över att klyftan mellan de akademiska studierna och de praktiska färdigheterna är för stor

För prenumeranter
Kan en dator bli medveten?

Kan en dator bli medveten?

Markus Härnvi — 12 min lästid

En kompetent generell AI kan använda sin intelligens för att förbättra sig själv. Algoritmerna förbättras och med det kan nästa generation skapa ännu bättre algoritmer i en exponentiell utveckling.

För prenumeranter
Den inkarnerade kärleken

Den inkarnerade kärleken

Marie Bernéli — 9 min lästid

Diakonerna behöver vara teologer mer än socionomer. En gemensam teologisk utbildning för alla representanter för det kyrkliga ämbetet skulle sannolikt även öka förståelsen och samverkan på församlingsnivå.

För prenumeranter
Hållbara psalmer

Hållbara psalmer

Christian Braw — 11 min lästid

Det som i varje tid är till för vår tids människor, den moderna människan, blir mycket snart till för gårdagens människa. Det är en insikt som gäller i varje tid. Ändå har varje tid svårt att ta den till sig. Det är att inse sig själv och sin tid som förgänglig.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.