Artiklar

228 artiklar

Artiklar

För prenumeranter
Migrationsverkets utbildning om konvertiter

Migrationsverkets utbildning om konvertiter

Dan Sarkar — 5 min lästid

Att bedöma en persons genuina tro är en i princip omöjlig uppgift både för en handläggare på Migrationsverket och för en församlingspräst. Jag vet ju inte ens alltid hur mitt eget hjärta ser ut, hur kan jag då påstå att jag känner andras?

För prenumeranter
Den förvärldsligade kyrkan och Kristi kyrkas helighet

Den förvärldsligade kyrkan och Kristi kyrkas helighet

Maria Eckerdal — 12 min lästid

Själva hemligheten med en kristen människas frihet är delaktighet i Kristi frihet, i Hans obegränsade tjänstvillighet och i Hans förnedring, Hans seger över de makter som håller människor bundna. Denna frihet skänker delaktighet i Guds sätt att se på människor: 

För prenumeranter
Att återuppfinna den lutherska församlingen. I

Att återuppfinna den lutherska församlingen. I

Martin Modéus — 12 min lästid

Man kan inte be i princip, utan ber gör man med människor man litar på, på plats, och vår kyrkostruktur gör att bön inte bara ska vara de explicit troendes angelägenhet. Bön behöver finnas både i de små trygga sammanhangen och i mycket öppna strukturer. Men då måste de sammanhangen finnas.

För prenumeranter
Kristna församlingar och/eller svenskhetens försvarare

Kristna församlingar och/eller svenskhetens försvarare

Anders Alberius — 7 min lästid

Det svenska skulle alltså manifesteras »i förskingringen». Det kan man även se genom att det var viktigt att församlingarnas kyrkor och byggnader ritades av svenska arkitekter, byggdes med svenskt material så mycket som möjligt, finansierades av svenska staten och näringslivet.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.