Artiklar

151 artiklar

Artiklar

För prenumeranter
av Gunnar Weman — 5 min lästid

Svenska kyrkan – kyrka i rörelse

Den gemensamma kallelsen kan ett kyrkoråd aldrig anställa bort till några få. Nöjer sig gudsfolkets medlemmar med att leva var för sig, upphör kyrkan i sin kallelse att vara mission. Inte för inte är missio ett med sändning.

För prenumeranter
Medlemskapet i Svenska kyrkan – i in- och utlandet

Medlemskapet i Svenska kyrkan – i in- och utlandet

Anders Alberius — 3 min lästid

Det är självklart att den som är medlem i en utlandsförsamling därmed också är medlem i Svenska kyrkan om hen är döpt i rent vatten och i den Treenige Gudens namn. Men förutsättningarna för att bli medlem och ta del av en medlems plikter och förmåner skiljer sig mellan ut- och inlandsmedlemskap.

För prenumeranter
Den uppdragsdrivna Svenska kyrkan

Den uppdragsdrivna Svenska kyrkan

Ola Nilsson — 10 min lästid

Uppdelningen mellan mission riktad till mer avlägsna, ’främmande’ och icke-kristna länder och evangelisation riktad till människor i det egna, kristnade landet har alltmer mist sitt berättigande.

För prenumeranter
Brott och straff, vård och nåd

Brott och straff, vård och nåd

Peder Bergqvist — 10 min lästid

Kyrkan har ett ansvar men också en möjlighet att vara närvarande i de utsatta områden i vårt land där gängkriminaliteten tillåtits växa sig fast. Fler kyrkor, fler kristna, behöver gå till de utsatta, finnas närvarande där, ja, låta Kristus vara närvarande mitt i våldet.

För prenumeranter
När kyrkan politiserades

När kyrkan politiserades

Per Ewert — 11 min lästid

Den tillfälliga kompromissen som framgångsrik arbetsmetod I denna artikel visar författaren utifrån sin avhandling hur Svenska kyrkan desarmerades på ett politiskt medvetet...

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.