Recensioner

81 artiklar

Recensioner av litteratur

En rikssvensk utpost
För prenumeranter
av Markus Hagberg — 2 min lästid

En rikssvensk utpost

Församlingen är icke-territoriell och samlade således rikssvenskar från hela Finland, och en grundläggande del som definierar arbetet och gudstjänstlivet är användandet av Svenska kyrkans handbok.

För prenumeranter

En god årgång

Anders Brogren — 3 min lästid

Växjö stiftskalender, tidigare Växjö stifts hembygdskalender, har kommit ut med årgång 113. Den innehåller ett 20-tal läsvärda artiklar. Jag skulle gärna ha kommenterat samtliga men nöjer mig med ett subjektivt urval.

För prenumeranter
Teologi med lokal förankring

Teologi med lokal förankring

Andreas Wejderstam — 4 min lästid

I Prästgårdsteologi exemplifierar författarna med tjugo präster (arton män och två kvinnor), som efter avlagd prästexamen inte släppt sin teologiska reflexion utan hållit fast vid den och även producerat teologiska texter för vidare spridning.

För prenumeranter
Kloster-Lasse på svenska

Kloster-Lasse på svenska

Daniel Johansson Lange — 3 min lästid

Man märker redan i inledningen att Kloster-Lasse anser att reformationen och dess följder är något fruktansvärt. Han talar om sin sorg över landet men också om att det sprudlande katolska liv som fanns eroderades i beslutets implementering.

För prenumeranter
Mentala tempelbilder

Mentala tempelbilder

Jonas Nilsson — 3 min lästid

Natalie Lantz tes är att judiska beskrivningar av helgedomar är verbalt bildmässiga konstruktioner som tar mentala former hos användarna, när dessa förstås i sin religiösa tradition.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.