Recensioner

102 artiklar

Recensioner av litteratur

För prenumeranter
Från socialism till sufism

Från socialism till sufism

Gunnar Hyltén-Cavallius — 4 min lästid

Man kan göra en grov uppdelning av Lindboms arenor: en konservativt samhällskritisk och en andlig. För honom var troligtvis dessa spelplaner sammanvävda. Man bör dock se och bedöma varje sak för sig.

För prenumeranter
De första kvinnliga prästerna

De första kvinnliga prästerna

Andreas Wejderstam — 3 min lästid

Bokens ena syfte är att tillgängliggöra dessa berättelser som ett slags historisk dokumentation. Det andra syftet är att med autentiska vittnesbörd fördjupa och komplettera historieskrivningen i avseende på 1958 års beslut i kyrkomötet.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.