Karl-Erik Tysk

7 artiklar

Kyrkoherde em.

Ekumenisk samsyn
För prenumeranter
av Karl-Erik Tysk — 3 min lästid

Ekumenisk samsyn

Komna från skilda och sinsemellan olika trostraditioner förenas katoliken och pingstvännen i en gemensam kärlek till den treenige Gud de lever i. Den är ekumenik på det personliga, djupa planet bortom de yttre samfundsmässiga hindren

För prenumeranter
Dante i ny klädnad

Dante i ny klädnad

Karl-Erik Tysk — 3 min lästid

Ingen annan diktare har utövat ett så stort inflytande på kristen tro som Dante Alighieri (1225–1321) och han är fortfarande högst aktuell för den som vill fundera över den kristna eskatologin.

Tro och känsla

Tro och känsla

Karl-Erik Tysk — 3 min lästid

Avsikten med denna avhandling är att undersöka emotioners (känslors) epistemologiska roll i religiösa kontexter. Denna fråga har av olika skäl tidigare sällan behandlats av religionsfilosofer i den analytiska traditionen

Undervisning om änglarna

Undervisning om änglarna

Karl-Erik Tysk — 3 min lästid

En i hög grad realistisk syn på änglarnas existens presenteras. Även om man skulle ställa sig skeptisk till denna, kan man läsa framställningen med behållning, därför att den på ett vederhäftigt sätt redogör för de föreställningar som har funnits om änglar i alla de traditioner som apostroferas.

För prenumeranter

Moralens kraftiga uppsving

Karl-Erik Tysk — 7 min lästid

Inom kyrkan har det skett en förändring från nåd till moral, från trons betydelse till moralens förhållningssätt. Men detta är inte den kristna trons avgörande innehåll. Om man gör det dubbla kärleksbudet som normerande leder det till sist kyrkan vilse.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.