Karl-Erik Tysk

22 artiklar

Kyrkoherde em.

Annandag pingst
För prenumeranter
av Karl-Erik Tysk — 5 min lästid

Annandag pingst

Den människa som möter Jesus ställs inför ett vägval. Det är två olika vägar som erbjuds oss, en tillsammans med Jesus, den han själv kallat den smala vägen, och en utan Jesus, den breda vägen. Något tredje alternativ ges inte.

För prenumeranter
Alarmerande statistik

Alarmerande statistik

Karl-Erik Tysk — 3 min lästid

Den generella slutsatsen blir att kyrkans relevans inom kyrkan själv avtar. Den kyrkliga seden viker alltså i snabbare takt än antalet medlemmar.

För prenumeranter
Västerlandets religionsbyte

Västerlandets religionsbyte

Karl-Erik Tysk — 3 min lästid

När vi en gång förvandlade evangeliet till civilisation dömde vi den i själva verket till undergång. I stället för människor med makt kan vi nu som kristna, i minoritetsställning, bli förebilder. Vi kan utöva inflytande genom vittnesbörd.

För prenumeranter
Själslivets utforskare

Själslivets utforskare

Karl-Erik Tysk — 3 min lästid

I centrum för Bokedal står två begrepp, frihet och förtvivlan, som tillsynes kan tyckas sakna direkt religiös mening och vara helt inomvärldsliga men som vid en närmare analys i högsta grad har anknytning till det transcendenta, till Gud.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.