Philip Geister: En Gud för de levande – En introduktion till kristen eskatologi. Artos & Norma bokförlag 2023. 158 sidor.

Vad handlar eskatologin, läran om det yttersta, ytterst om? Den frågan står i centrum för denna engagerande bok av Philip Geister, jesuitpater och rektor vid Newmaninstitutet, som kanske kunde sägas utgå från det mest centrala i det personliga kristna livet, tron, hoppet och kärleken. Dessa dygder, som är mera hjärtats än förnuftets angelägenheter.

Geister hävdar att eskatologiska utsagor inte förmedlar någon information om framtida händelser utan vill belysa situationer i varje människas liv som kan hota eller framför allt stärka hoppet. Det den kristna eskatologin erbjuder är något djupare och stabilare än en föreställning. Svaret på frågan vad vi får hoppas på är en kunskap som ger tröst, ingen detaljerad kunskap om till exempel den framtid som väntar efter döden.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in