SPT

SPT

170 artiklar

SPTs redaktion

Den helige Ande och andligheten
av SPT — 4 min lästid

Den helige Ande och andligheten

Finns samma mod i Svenska kyrkan att våga lyssna till den helige Ande och dennes vägledning? Bland förtroendevalda på nationell och lokal nivå? Bland präster, personal och medarbetare? Ett lyssnande efter Skriftens vittnesbörd? Efter den helige Andes röst?

Veckans citat

Veckans citat

SPT — 1 min lästid

De som vill och de som inte vill. Andligt surrogat. Då börjar det ske något. Inga ekumeniska gottköpslösningar, tack.

Polariseringens och cancelleringens diken

Polariseringens och cancelleringens diken

SPT — 5 min lästid

Cancelkulturen är inget nytt. Det är bara exkluderingen av de olämpliga som fått ett eget begrepp. Att bli cancelled är vad en marginaliserad minoritet, en obekväm talare, en inkorrekt ideolog utsatts för sedan länge.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.