SPT

SPT

166 artiklar

SPTs redaktion

Gunnar Weman in memoriam

Gunnar Weman in memoriam

SPT — 4 min lästid

Dag Sandahl formulerade träffande, att Gunnar Weman var kyrkoherden som blev ärkebiskop som aldrig slutade att vara kyrkoherde. Frid över hans minne!

Veckans citat

Veckans citat

SPT — 1 min lästid

Liturgins »vi». Efterliturgi. Himmelsk verklighet på jorden. Dålig sikt på vägen. Faran med AI.

En profilerad prästutbildning har plats för många profiler

En profilerad prästutbildning har plats för många profiler

SPT — 6 min lästid

Det är ingen överdrift att hävda att församlingar som präglats av dessa djupa trostraditioner tillhör de mest levande. Om Svenska kyrkan ska vara något mer än en ekonomiskt och administrativt bärkraftig organisation är dessa med sin vitalitet högst nödvändiga.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.