1947 bildades Stiftelsen Hjelmseryds Prästgård runt den gamla 1100-talskyrkan som återuppbyggdes på 1930-talet efter att ha varit ruin i 70 år. Hjelmserydsstiftelsens förste föreståndare var Ingvar Hector – fader Ingvar som han kallades i dagligt tal – som under sina mer än 25 år som föreståndare kom att prägla stiftelsens arbete. Enligt stiftelseurkunden ska stiftelsen fungera som kyrkligt gästhem utöver olika samlingar och läger. Hjelmserydsstiftelsens hjärta är 1100-talskyrkan. Där firas högmässa varje sön- och helgdag och minst två mässor varje vecka. Varje dag bes morgonbön och aftonbön i tidegärdens form.

Verksamheten finansieras med frivilliga gåvor. Hittills har de summor som samlats in täckt de behov som funnits. Men nu behöver stiftelsen extra tillskott till kassan. Anledningen är att det kommit nya krav på brandsäkerhet som gäller för pensionat och gårdar som erbjuder övernattningsmöjligheter. Det handlar om att installera ett nytt brandlarmsystem och vissa byggnadsjobb som behövs för att förbättra utrymningsmöjligheterna. Kostnaderna för dessa arbeten kommer att uppgå till minst 500 000 kronor.

Vi är många som under årens lopp haft förmånen att tillbringa en eller flera dagar på stiftelsen med mässa och tidegärd som fasta hållpunkter. Någon har talat om vår tids behov av platser för bön och reflektion. Hjelmserydsstiftelsen är en sådan plats. Låt oss med våra bidrag medverka till att stiftelsen kan leva vidare. Swish 123 323 67 26.

Kjell Petersson, Christian Braw
Årliga gäster på Hjelmserydsstiftelsen sedan 1960-talet


Hjelmserydsstiftelsen
<p>Insprationskurs med grundtexterna i fokus. Nu fokus på psaltarpsalmer i psalmboken, på hebreiska och syriska. Prof. em. Mats Eskhult, broder Charel Rizk och docent Christian Braw. Kostnad 3 000:_ i enkelrum. Läs mer:</p>\n