För predikan

88 artiklar

Material för predikoförberedelse

Andra söndagen efter trefaldighet
För prenumeranter
av Bo Johanneryd — 4 min lästid

Andra söndagen efter trefaldighet

Gud kallar som ingen annan. Kallelsen till Adam efter syndafallet: »Var är du?» upprepas ständigt på nytt, när den helige Ande vill väcka en människa till insikt om sitt behov av gemenskap med levande Gud.

För prenumeranter
Annandag pingst

Annandag pingst

Karl-Erik Tysk — 5 min lästid

Den människa som möter Jesus ställs inför ett vägval. Det är två olika vägar som erbjuds oss, en tillsammans med Jesus, den han själv kallat den smala vägen, och en utan Jesus, den breda vägen. Något tredje alternativ ges inte.

För prenumeranter
Pingstdagen

Pingstdagen

Carl-Magnus Adrian — 5 min lästid

Utan tron på den helige Ande kan predikan och själavården annars bli krampaktiga försök att få till det. Tilliten till Andens verk är avgörande för Kyrkan.

För inloggade
Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden

Bo Johanneryd — 2 min lästid

Gunnar Rosendal skriver: »Vi kan nu i ro tillägna oss allt vad högtiderna har givit oss och tillämpa det på det praktiska livets mångahanda förhållanden.» Den liturgiska färgen är växandets gröna – med ett par undantag.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.