För predikan

75 artiklar

Material för predikoförberedelse

Annandag påsk
För prenumeranter
av Niklas Adell — 4 min lästid

Annandag påsk

Jesus önskade dem frid, två gånger till och med, liksom för att inskärpa att nu efter hans död för våra synders skull och hans uppståndelse för vårt eviga livs skull är den riktiga friden, i meningen att, enkelt uttryckt, ha det rätt ställt med Gud, möjlig för oss.

För prenumeranter
För predikan: Påsktiden

För predikan: Påsktiden

Bo Johanneryd — 2 min lästid

Med sitt omtumlande och inträngande glädjebudskap, inte minst genom Johannesevangeliets texter, med sin vita liturgiska färg, med påskljuset och annan rikare utsmyckning är Påsktiden kyrkoårets stora sammanhängande festtid.

För prenumeranter
Påskdagen

Påskdagen

Daniel Gustafsson — 3 min lästid

Min utgångspunkt för Påskens olika predikningar är att liturgin i sig är den kraftfullaste förkunnelsen. Predikanten bör ha detta i åtanke när predikan och gudstjänst förbereds, vilken dag det än är fråga om.

För prenumeranter
Palmsöndagen

Palmsöndagen

Martin Fredh — 4 min lästid

Vägen till korset En tredjedel av Matteusevangeliet, en fjärdedel av Markusevangeliet, en femtedel av Lukasevangeliet och hälften av Johannesevangeliet handlar om...

För prenumeranter
Skärtorsdagen

Skärtorsdagen

Mikael Isacson — 4 min lästid

Det nya förbundet Liksom Fastlagen inleder fastetiden med fest inleder Skärtorsdagen passionsdagarna med fest. Under Skärtorsdagens fest stryks Guds Lamms blod...

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.