Niklas Adell

6 artiklar

Komminister em.

Trefaldighetstiden
För inloggade
av Niklas Adell — 2 min lästid

Trefaldighetstiden

På det personliga planet handlar trefaldighetstiden om livet som döpt. I dopet med-dör och med-uppstår en människa med Kristus och den människa som »lever i sitt dop» delar livet med honom som har dött och uppstått med det liv som inte mer kan dö. Åt detta dopliv ger den helige Ande liv.

För prenumeranter
Teoretiskt levande

Teoretiskt levande

Niklas Adell — 3 min lästid

I boken finns just ingen medvetenhet om att det finns präster som på gräsrotsnivå, alltså i församlingen, reflekterat teologiskt över (i detta fall) nattvarden och under lång tid praktiserat nattvardsteologi.

Påsk- och Pingsttiden

Påsk- och Pingsttiden

Niklas Adell — 3 min lästid

Påsktiden är också pingstens förberedelsetid. I uppståndelseglädjens efterklang gör sig himmelsfärden och den Helige Andes utgjutande alltmer påminda ju längre påsktiden fortgår.

För prenumeranter
Annandag påsk

Annandag påsk

Niklas Adell — 4 min lästid

Jesus önskade dem frid, två gånger till och med, liksom för att inskärpa att nu efter hans död för våra synders skull och hans uppståndelse för vårt eviga livs skull är den riktiga friden, i meningen att, enkelt uttryckt, ha det rätt ställt med Gud, möjlig för oss.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.