Svensk Pastoraltidskrift vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Stöd SPT genom att teckna en prenumeration. Du kan välja att prenumerera på papperstidningen + digitalt eller bara digitalt.

Arkiv

Äldre ledare och artikelregister finns på webbplatsen Kyrklig dokumentation.

Redaktör och ansvarig utgivare

Berth Löndahl, kyrkoherde em.,
Lilla Varvsgatan 13K lgh 1502, 211 15 Malmö
Tel. 070-557 37 20.
Manus och artiklar sänds till berth.londahl@pastoraltidskrift.se

Redaktion

Anders Brogren, prost, Falkenberg
Bo Johanneryd, komminister em, teol. dr, Markaryd
Bertil Murray, fd. stiftsadjunkt, Uppsala
Markus Leandersson, komminister, Falkenberg
Maria Löfberg, organist, Falkenberg
Tom Randgard, pastoralchef, Skellefteå
Ann Lång, jur. kand., Klippan
Markus Härnvi, IT-konsult, Uppsala.
Gunnar Hyltén-Cavallius, komminister em., teol. lic., Landskrona

Adressändring

pastoraltidskrift.se/adressandring/

Expedition

SPT, Studentvägen 34, 752 34 Uppsala.
Tel. 0760-283490 (telefontid tisdagar 13-15)
E-post: ekonomi@pastoraltidskrift.se
Här beställs lösnummer (75 kr.).

Adresser

Kommentarer om innehåll: berth.londahl@pastoraltidskrift.se
Tekniska frågor och webbprenumeration: admin@pastoraltidskrift.se
Fakturor och pappersprenumeration: ekonomi@pastoraltidskrift.se
Annonser: annons@pastoraltidskrift.se
Anmäla tjänster och tillsättningar: tjanster@pastoraltidskrift.se