Stig Norin

6 artiklar

Präst, professor em. i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet

Moseböckerna med kristna ögon
För prenumeranter
av Stig Norin — 5 min lästid

Moseböckerna med kristna ögon

Boken är upplagd som en genomgång och återberättande av Moseböckerna i urval kapitel för kapitel, hela tiden med blicken på hur dessa texter relaterar till Nya testamentet och har lästs av kristna, inte minst under de första århundradena då allegoriska tolkningar var vanliga.

För prenumeranter
Bibeln i dagstidningar

Bibeln i dagstidningar

Stig Norin — 3 min lästid

Avhandlingen använder sig av en metod som kallas »kritisk diskursanalys» och som går tillbaka på en Norman Fairclough. Den valda metoden gör boken ganska tungläst med en svår terminologi och ideliga upprepningar, vilket också gör att boken får ett omfång på över 400 sidor.

För prenumeranter
Tredje söndagen i påsktiden, (Misericordias Domini)

Tredje söndagen i påsktiden, (Misericordias Domini)

Stig Norin — 5 min lästid

Petrus uppmanar ledarna att vara föredömen för den hjord de är satta över, för att när den högste herden, Kristus själv, träder fram få en segerkrans som inte vissnar. Petrus talar med den auktoritet som bara den kan ha, som själv på nära håll följt Kristus genom hans lidanden.

För prenumeranter
Relationen mellan judar och kristna

Relationen mellan judar och kristna

Stig Norin — 7 min lästid

Boken Förskjutningar (2022) består av elva artiklar av lika många författare vilka alla på olika sätt beskriver judisk-kristna relationer förr och nu. Varje artikel inleds med ett engelskt abstract.

För prenumeranter
Det är roligt att läsa Bibeln

Det är roligt att läsa Bibeln

Stig Norin — 6 min lästid

Författaren är i grunden bibelvetare och Bibeln är en bok som han älskar. Bibeln skall man läsa, inte som en plikt eller för att det är nyttigt utan för att det är roligt. Näst efter Bibeln älskar han också Luther.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.