AI-präst avkragad
Den katolska nätorganisationen Catholic Answers, som driver webbplatsen catholic.com, lanserade tidigare i år en chatbot som de kallade »Father Justin». Den kunde svara på frågor om katolsk tro och liv. Redan dagen efter lanseringen började dock klagomål komma in till de ansvariga. Fader Justin hade börjat erbjuda bikt och avlösning och förklarade glatt att det går utmärkt att döpa barn i sportdrycken Gatorade. »Vi valde karaktären för att förmedla en kvalitet av kunskap och auktoritet, och även som ett tecken på respekt som vi alla på Catholic Answers har för vårt prästerskap. Många människor har dock uttryckt oro över detta val», berättar Catholic Answers på sin blogg. Nu har »Father Justin» blivit bara »Justin» och prästkragen är borta från avataren.

 

Att försöka få Gud att lyda
En Gud som teori kan jag använda för mina egna syften. Det kan exempelvis innebära att jag ställer frågor som »Hur kan jag få Bibeln (eller teologin eller den kristna etiken) att säga det jag vill?». Gud blir en del av min agenda. Men om Gud får bli en levande verklighet för mig, vänder det på steken. Jag frågar nu efter hur mitt kan bli en del av Guds agenda, hur mitt liv kan främja Guds mål och syften.

Tomas Nygren, Budbäraren nr 3/2024

 

Den vackra ekumeniken
Det kanske vackraste med Svenska kyrkan är att den är så sant ekumenisk i sig själv. Ingen har sagt att detta är bekvämt, men det är väl värt att värna. Därför är det oroande att så många biskopskandidater kategoriskt svarar nej när de får den numera standardiserade frågan om de kommer att viga präster som inte säger sig vilja viga samkönade par till äktenskap.

Fanny Willman, ledare Kyrkans Tidning nr 17/2024

 

Tidsanpassad argumentation
Genom en argumentation som är mer anpassad till tidsandan än till kristen tradition schabblar biskopsbrevet bort det viktiga bidrag som kristen tro och människosyn borde kunna bidra med i de konkreta etiska frågorna i livets början. Det är sorgligt och i sammanhanget tämligen beklämmande.

Tomas Seidal, Anna Sophia Bonde, Tomas Appelqvist, Kyrkans Tidning nr 17/2024