De som vill och de som inte vill
Kan det vara så att prästbristen beror på att de som vill bli präster, vill man inte ha och de som man vill ha, vill inte bli präster? ... Vi behöver präster med djupa rötter som är beredda att stå fast trots motstånd, förföljelse och lidande. I dag väljer många som skulle passa in på en sådan beskrivning bort prästämbetet eftersom de upplever att de inte kan lyda både Gud och kyrkan.

Edit Vennberg, Dagen 9/4 2024

 

Andligt surrogat
I takt med att den traditionella religiösa tillhörigheten för många kommit att förkastas – ett resultat av samhällets sekularisering – har man istället sökt sig till en alternativ andlighet för vilken naturen blivit kyrka och en promenad i skogen gudstjänst. Med andra ord: Den naturromantiska rörelsen tjänar som en sorts Ersatzreligion för moderna människor.

Andreas Nordlander, Axess nr 8/2020

 

Då börjar det ske något
En Ordets förkunnare kan brinna av helig iver. Han kan predika och förmana. Ja, han kan piska fram sina åhörare med hot om helvetets lågor. Men har han inte gjort Kristus och försoningens nåd till huvudsaken i sin förkunnelse, så är det hela förgäves. ... Men om då förkunnaren vänder på bladet och börjar förkunna Kristus och honom korsfäst för dem som ännu trälar under sin synd, då börjar det ske något.

C.O. Rosenius, Rättfärdig i Jesus

 

Inga ekumeniska gottköpslösningar, tack
Säger vi att Gud har blivit människa och fötts av en jungfru så menar vi en jungfru och inget annat. Orden betyder något. I dialog med andra kristna [i Sverige] kan vi bidra mer än vad som motsvarar vår numerär. Det går inte att tänka sig ekumenik i Sverige utan den katolska kyrkan. Teologiskt kan vi fortsätta att vara obekväma. Några gottköpslösningar tror jag inte vi får falla för, även om trycket kan vara ganska stort ... Vår roll är att stå för att innehållet mer än känslan är viktigt i den ekumeniska dialogen.

Anders Arborelius, Signum nr 9/1999