Helgerån
Miljöförstöring är en form av helgerån ... Bristen på naturupplevelser kan kosta dig mer än högt blodtryck – den kan i värsta fall också kosta dig din andlighet.

Johan A. Stenberg, Signum 6/2019

Genuin hållbarhet
För många produkter är resursåtgången vid användning bara en bråkdel av resursåtgången vid tillverkning. Produktionen av en Iphone 6 ligger på mellan 50 och 80 kilo koldioxidekvivalenter, men en normal årlig användning resulterar i cirka 5 kilo koldioxidekvivalenter. Det finns alltså mycket att vinna på att förlänga livslängden på en mobil ... Problemet är att det digitala inte – lika lite som det analoga – ger oss hållbarhet. Hållbar kan teknik bara vara i relation till hur den tas fram, används och skrotas. Tekniken ger oss verktyg, men en dator är inte hållbar om den ligger i sin låda. Hållbarhet är inte en inneboende egenskap, inte en essens. Hållbarhet handlar om hur vi människor förvaltar jorden och dess resurser på ett sådant sätt att det inte inskränker våra barns möjligheter.

Teknikhistorikern Nina Wormbs, Forskning & Framsteg nr 1/2023

Olyssna eller lyssna till Ordet
Vill man höra Gud tala får man varken förhöra Bibeln eller förhandla med den. [Man förstår inte Guds ord] om man närmar sig Bibeln med egna nyfikna eller misstänksamma frågor, frågor som icke rör oss själva och vår salighet och som ingenting har att göra med Guds frälsningsverk.

Bo Giertz, Att kunna läsa sin Bibel

Salighetsverk
Riter som dop och begravning är fortfarande starka, men räcker inte. Det krävs trosinnehåll som berör. Man kan inte byta tidigare innehåll till mänskliga rättigheter och allas lika värde. [...] Jag lider att se kyrkans omvandling till ett politiskt korrekt Salighetsverk med brist på teologisk reflektion, som inte lyckas förmedla att Jesus fick sina lärjungar att fortsätta predika och få det Romerska riket på fall. [...] En kämpande politiskt icke korrekt kyrka har samma viktiga uppgift att ingjuta tro, hopp och kärlek och få sjuka att bli friska. Och framförallt – att vara en tros- och inte en åsiktsgemenskap.

Lars Landin, Kyrkans Tidning 17/4 2024