Evig seger
Mina vänner berättade för mig i morse att min seger var säkrad på korset. Och det är en ganska speciell känsla: att veta att jag är säker för evigt, och det spelar ingen roll om jag vinner den här turneringen eller förlorar den.

Scottie Scheffler, världens nu bäste golfare 

Den segerrika glädjen
Det var endast som glädje som kyrkan kunde vara segerrik i världen. Den förlorade världen när den förlorade glädjen, när den upphörde att vittna om den. Av alla anklagelser mot de kristna har den mest fruktansvärda formulerats av Nietzsche när han sa att de kristna inte har någon glädje ... Vi måste återupptäcka meningen med denna stora glädje. Vi måste om möjligt ta del av den innan vi diskuterar någonting annat – program och mission, projekt och teknik.

Alexander Schmemann, Pilgrim nr 4/2009

Tungans eller samvetets lovsång
Vi får inte blanda in Gud i våra handlingar annat än med vördnad och hängiven, respektfull uppmärksamhet. Hans röst är alltför gudomlig för att bara användas till att öva lungorna och smeka öronen; det är samvetet och inte tungan som skall frambringa sångerna.

Montaigne, Essayer bok 1 

Honungssång
För att få en ovillig patient att dricka sin medicin kan en förståndig läkare stryka lite honung på randen av glaset. Så kan också psalmernas melodi locka unga människor som bara älskar sången att också oförmärkt inhämta god undervisning till salighet.

Basilius den store

Optimisten, pessimisten och hoppet
Du känner till definitionen av optimist och pessimist? Optimisten är en person som tror att denna värld är den bästa av världar och pessimisten misstänker att optimisten kan ha rätt. Men det finns en tredje kategori och jag vill bli klassificerad i den. Människor som hoppas.

Zygmunt Bauman