Ett fungerande församlingsliv bygger på tre sammanhang. Den stora offentliga mötesplatsen, den lilla gruppen och det enskilda mötet. Till de stora mötesplatserna hör gudstjänsten och öppna vardagsträffar. Det enskilda mötet handlar förstås om enskild själavård i olika sammanhang. Den lilla gruppen där människan får en förtrolig gemenskap med möjlighet att växa i tro och be tillsammans kan till exempel ske i studiegrupper och hemgrupper. Ofta har församlingar lättast att bjuda in till de stora mötesplatserna. Det är svårare att skapa fungerande grupper för goda samtal och bön. Att arbeta med gudstjänstgrupper är ett sätt att skapa just sådana sammanhang som även ger näring till gudstjänstlivet.

I Falkenbergs församling arbetar vi sedan ca tio år med gudstjänstgrupper. Så här fungerar det hos oss:

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in