Musikgudstjänsten är en genre som riskerar att hamna i ett liturgiskt limbo. Medverkande präst utför en nödvändigandakt, ofta utan relation till musiken. I denna artikel betonar Maria Löfberg, organist, och Markus Leandersson, präst, båda i Falkenberg, hur man som musiker och präst bör tänka och förbereda musiken i kyrkan. Musik och ord, musik och förkunnelse behöver få samverka i evangeliets tjänst.

När ordinarie gudstjänster planeras är prästen den självklara ledaren och den som har ansvaret för innehåll och utformning. Så länge musikgudstjänster och konserter räknas som gudstjänster gäller förstås detsamma där. Tjänstgörande präst har ansvar för innehåll och utformning. Prästen är garant för att det som förkunnas i ord och ton vittnar om den treenige Guden. I praktiken blir det sällan något bekymmer, men både präst och andra kan behöva påminna sig om ansvarsfördelningen.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in