Judith Fagrell

4 artiklar

Komminister

Teoretiskt om gudstjänsten
För prenumeranter
av Judith Fagrell — 3 min lästid

Teoretiskt om gudstjänsten

Hur kan delaktighetsstrategier som kommuniceras samt implementeras i Svenska kyrkan förstås – pedagogiskt, ecklesiologiskt och liturgivetenskapligt – och vad säger de om relationen mellan liturgi, kyrka och samhälle?

För prenumeranter
Lär dem...

Lär dem...

Judith Fagrell — 7 min lästid

Judith Fagrell, komminister i Skara pastorat, diskuterar här biskopsbrevet Och lär dem, utgivet 2021. Brevets intention är god, ämnet är angeläget, men ändå når det inte ända fram

Svenska kyrkan i nöd och nåd

Svenska kyrkan i nöd och nåd

Judith Fagrell — 5 min lästid

Hur en församling hanterat gudstjänstlivet under pandemin visar på dess kyrkosyn. Inställda eller flerfaldigade gudstjänster handlar om ecklesiologi, om mässans riktning och innehåll, om människors längtan och vår kallelse att fira gudstjänst.

För prenumeranter

Årsbok med väsentliga frågor

Judith Fagrell — 3 min lästid

Vad innebär det att vara kyrka här och nu? Det är en fråga för kristna i varje tid, ja för varje dag. arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse har troget sedan flera decennier givit ut årsböcker med relevanta och aktuella teman för kyrkan.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.