Kjell Petersson

9 artiklar

Prost, teol. dr.

En känslig genre
För prenumeranter
av Kjell Petersson — 3 min lästid

En känslig genre

Till tydligheten hör att det blir tydligt att det är Jesu död och uppståndelse som är grunden för vårt hopp om det eviga livet. Göran Lundstedt, präst i Härnösand, lyfter föredömligt fram detta i ett av sina griftetal.

För prenumeranter
Andra söndagen i Påsktiden, (Quasimodogeniti)

Andra söndagen i Påsktiden, (Quasimodogeniti)

Kjell Petersson — 4 min lästid

När Johannes nämner att Jesus tänt en eld på stranden påminner detta om Johannes döparens ord: Han som kommer efter mig skall döpa er i helig ande och eld. Elden, glödhögen syftar på den Helige Ande, fisken och brödet syftar på andlig näring, det som ges oss när vi håller oss nära Jesus.

För prenumeranter
Dokumenterat dopjobb

Dokumenterat dopjobb

Kjell Petersson — 2 min lästid

I avhandlingen studerar Appelfeldt hur prästen/pastorn utifrån de förutsättningar som finns – handbok, själva dopsituationen – genomför dophandlingen.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.