Per Dahl

9 artiklar

Författare och före detta chefredaktör

Kokta grönsaker och gamla psalmer
För inloggade
av Per Dahl — 2 min lästid

Kokta grönsaker och gamla psalmer

De psalmer vi ska möta måste naturligtvis passa sin samtid. Men de måste också fungera för dem som bär på tidigare livserfarenheter, som kanske inte är i takt med en yngre generation.

Tacksam predikolyssnare

Tacksam predikolyssnare

Per Dahl — 2 min lästid

Oväntade perspektiv och korrespondenser lyftes fram. Betydelselager under ytan frilades. Lyssnarens reaktioner på texten ändrades väl inte. Men med insikten fördjupades den.

För inloggade
Överorganiserandets underbara vedermödor

Överorganiserandets underbara vedermödor

Per Dahl — 2 min lästid

I stället för att en kunnig och omdömesgill person eller en liten informell lika kunnig grupp bestämmer vad som ska ske, rinner det mesta av vår energi ut i ett sumpigt mangrovedelta av formalitetsfrågor.

För inloggade
Under ansvarig ledning

Under ansvarig ledning

Per Dahl — 2 min lästid

Jag vet inte om jag är kryptorationalist. Men det är en överväldigande trygghet och ett skydd mot all vidskepelse att kunna vara med i en fungerande församling, kunna delta i en högmässa, ha kunnat nå en fungerande vardag inom de ramar vår tro ger.

För inloggade
Fritt fallande förfall?

Fritt fallande förfall?

Per Dahl — 2 min lästid

Innebär detta också slutet för den kristna tron i Väst, som Rysslands ledare vill få oss att hålla för sant? Delsol visar på motsatsen, kristendomen som levande minoritetsreligion, ett ljus i mörkret, med svaghet som styrka.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.