Sven-Erik Brodd

4 artiklar

Professor em. i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet

Bikten och församlingens helande
För prenumeranter
av Sven-Erik Brodd — 6 min lästid

Bikten och församlingens helande

Om den enskilda människans synd bryter ner församlingens enhet och helighet återupprättar bikten den enskilda människan genom att hon återförs till sitt dop och därmed helas också församlingens brustenhet.

För prenumeranter
Folket i den gudstjänstfirande församlingen

Folket i den gudstjänstfirande församlingen

Sven-Erik Brodd — 4 min lästid

Tydligast framträder det allmänna prästadömet när det firar mässan tillsammans. Här är Kristi offer närvarande och församlingen får del av dess frukter: frälsning, nåd och frihet. Här möter den levande Gud sitt folk och folket frambär bönens och lovets offer.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.