Gustaf Forsell: Blodet och korset. Tankefigurer i kristen nationalsocialism i Sverige, 1925−1945. SHEU 54, Uppsala universitet, Uppsala 2023. 435 sidor.

Gustaf Forsells doktorsavhandling utgör en inte liten arbetsprestation. Samtidigt finns kritiska frågor att ställa. Det gäller inte minst underrubrikens tal om »kristen nationalsocialism». Att det funnits kristna nationalsocialister är ett historiskt faktum. »Kristna nationalsocialistiska tankefigurer» är ett forskningsmässigt hanterbart begrepp, som utvecklas särskilt i slutkapitlet »Om blod och ras», med resultatet att nationalsocialistiska aktörer ansåg sig företräda »en kristendom som i deras mening var möjlig att inkorporera i en nationalsocialistisk världsåskådning genom att hävda att Jesu lära var ett resultat av den nordiska rassjälen». Men kan man över huvud taget tala om kristen nationalsocialism utan citationstecken eller problematisering? Det är märkligt att Forsell inte problematiserar eller diskuterar detta såväl teologiskt som historiskt vanskliga begrepp. På sid. 30 förklaras kristen nationalsocialism som en »kommunikationsgemenskap». Men denna gemenskap är snarare en socialisering kring ism-en, och inte identisk med den.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in