Lennart Sjöström (red.): John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker. Artos, Skellefteå 2023. 519 sidor.

Stiftelsen för Sverige och kristen tro har bakom sig ett antal omfattande antologier om betydelsefulla teologer. Tidigare har bland annat Gunnar Rosendal och Manfred Björkquist behandlats, och nu senast har en antologi om biskop John Cullberg kommit.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in