Vilken är de svenska domkyrkornas ställning? Är de församlingskyrkor? Stiftskatedraler? Vil­ken är biskopens roll i relation till domkyrkorna? I Uppsala, Lund, Växjö, Skara, Västerås...? En nyligen publicerad utredning, initierad av en motion i kyrkomötet och på uppdrag av kyrko­styrelsen, har försökt svara på frågorna. Den är gedigen och reflekterar inte bara över vad en domkyrka är utan också över stiftets uppgifter och det episkopala ämbetet och blir på så sätt även en ecklesiologisk reflektion. I denna artikel analyserar författaren, teol. dr och stiftsad­junkt em., utredningen och visar såväl på dess styrkor som på dess svagheter.

En motion till kyrkomötet (2018:61) begärde en förändring av domkyrkornas ställning i Svenska kyrkan. Efter bifall ledde motionen till en utredning – Domkyrkan som katedral – identitet och uppdrag. En utredning om dom­ kyrkornas ställning i Svenska kyrkan (SKU 2021:1) med bl.a. ett antal förslag till smärre ändringar i Kyrkoordningen (KO).

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in