Ett sätt att reflektera om inkarnationen. II

Ur SPT 25/2021

I denna andra del av sin artikel »Gud är människotillvänd» lägger författaren tyngdpunkten på förståelsen av hur det mänskliga är sammanvävt med kristologin. Kristologi och antropologi belyser varandra, framför allt då den förra fördjupar människans självförståelse. Författaren är teol.dr och stiftsadjunkt em.

Första delen finns här.

Ett intressant sätt att närma sig kristologin utifrån helheten har under 2000-talet öppnat sig i det som kallas den teologiska vändningen i fenomenologin med katolska teologer som Jean-Luc Marion, Jean-Yves Lacoste och Radical Orthodoxy’s intresse för thomistisk realism med anglokatolskt präglade teologer som Catherine Pickstock och John Milbank, som delvis kritiserar Marion. Hos Marion finns ett närmast metodiskt begrepp, »givenhet», som vi ska tillämpa både på hur man närmar sig den kristologiska frågan och på hur människan förstår sin gudsrelation.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in