En svensk helgonkalender? Vem ska vara med? Finns den inte redan? Svaren är inte självklara, därför valde författaren, kyrkoherde em. och tidigare redaktör för SPT, att forma en ny och kompletterande helgonkalender och göra den tillgänglig på nätet på hemsidan talande-bilder.se. Kalendern heter De som gått före. Johan redogör för hur den har vuxit fram och utifrån vilka principer han gjort urvalet.

Vem är ett helgon? Det är ingen lätt fråga att svara på. Det tillhör Guds hemligheter och ett fullständigt svar lär vi inte få här i tiden.

När aposteln Paulus skriver brev till församlingarna som han har ett ansvar för, riktar han det till »de heliga» som bor i Rom eller Korint eller var det nu kan vara. De heliga betyder ungefär de utvalda, de som är avskilda för att tillhöra Kristus, d.v.s. alla kristna.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in