Herre över allting

Lärjungarna återvände till Jerusalem under stor glädje. De uppfattade inte himmelsfärden som ett definitivt utan som ett tidsbegränsat avsked, inte som en frånvaro utan som en ny närvaro, inte som ett försvinnande in i anonymiteten utan som en tronbestigning. Inte undra på att de var glada.

Liturgisk färg Vit
Texter Dan. 7:13–14, Apg. 1:1–11, Joh. 17:1–8, Ef. 4:7–13, Ps. 110

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in