En studie av några psalmer i Svenska kyrkans psalmbok

Svenska kyrkans psalmer lovsjunger, förundras – ger ord åt skapelsens skönhet. Där finns glädje och liv, tillit och förtröstan. Författaren, medlem i SPT:s redaktion och f.d. stiftsadjunkt, ger oss inblick i de svenska psalmerna när de lovsjunger skapelsens skönhet, Guds godhet och skaparvilja. Artikeln vidgar perspektiven på vad våra psalmer berättar för oss som sjunger dem.

När startade antropocen, den tänkta geologiska period då människans verksamhet på ett globalt plan allvarligt började påverka jordens klimat och ekosystem? En relativt vedertagen uppfattning är att startpunkten är den industriella revolutionen på det sena 1700-talet. Andra skulle vilja förlägga starten betydligt tidigare, kanske till mammutarnas utrotande för 40 000 år sedan.

Visst hade växt- och djurarter kommit och gått även innan människan blivit till, men hennes inträde innebar en ny och accelererande fas i omvandlingen. Så länge som antalet människor var litet blev påverkan också ringa. Men efterhand som vi ökade i antal förstärktes effekterna av våra liv på jorden. Genom jakt och odling förändrades allt större ytor.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in