Mats Aldén (Red): En kyrka driven av mission. Präst- och diakonmötesavhandling för Lunds stift 2022. Arcus förlag. 2021. 305 sidor.

Föreliggande bok var ett underlag för samtal under Lunds stifts prästoch diakonmöte 2022. Det är glädjande att biskop Johan Tyrbergtogdettainitiativ. Han understryker i sin inledande artikel och den intervju som gjorts med honom behovet av en förnyad missionskallelse i Svenska kyrkan. Mission är kyrkans livsrum. Efter att själv ha skrivit ett flertal motioner till Kyrkomötet (som avslagits) kan jag inte annat än glädja mig åt detta initiativ.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in