Behövs en ny bibelöversättning? Författaren, som är generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, påminner om att nuvarande gällande översättning, NT81, är just från 1981. År 2026, då förhoppningsvis hela Nya testamentet ska vara översatt på nytt, blir det således 45 år sedan sist. Ny forskning och språkliga förändringar påverkar. Och 2026 har det gått 500 år sedan den första svenska översättningen.

Att en översättning av Nya testamentet nu pågår är säkerligen allmänt känt. På Bibelsällskapet ser vi många tecken på detta. Som generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet får jag inte så sällan frågan om jag vill komma och berätta om arbetet. Det är alltid lika roligt.

Bibelfonden och royalty

Svenska Bibelsällskapets ändamål är bland annat just detta, att svara för översättningsarbete av Bibeln. Under de drygt 200 år som sällskapet funnits har översättning av Bibeln till svenska dock i vårt land varit ett statligt uppdrag. Därför har Svenska Bibelsällskapet inte gjort några egna översättningar av Bibeln till just svenska. Men när staten avsade sig detta uppdrag i och med att Bibel 2000 var klar blev det uppenbart att ansvaret nu vilar på Bibelsällskapet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in