Ur SPT 26/2021

I denna artikel ger författaren, präst i Antiokias grekisk-ortodoxa Kyrka i Sverige och Skandinavien, Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg, en genomgång av relationen mellan den västliga romersk-katolska kyrkan och den östliga Ortodoxa kyrkan. Här tas upp hur relationen förändrats sedan kyrkans första århundraden och hur diskussionen om påvens ställning i kyrkans koncilier i princip speglar såväl konflikten som samförståndet mellan de båda kyrkogemenskaperna. Artikeln, vars andra del kommer i nästa nummer, är en bearbetning av ett föredrag som fader Mikael höll vid ett möte med Förbundet för kristen enhet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in