Var är du?

Så lyder fråga ett. Det var Herren Gud som frågade så, när han vandrade i lustgården och ville komma i kontakt med Adam och Eva, 1 Mos. 3:9. Som om Herren inte visste var de höll hus... Adams gensvar minns du säkert också, »Jag hörde ljudet av dig i lustgården... därför gömde jag mig».

Genom hela Bibelns historia fortsätter Herren Gud att kalla på människan. Han ropade när Abraham stod i begrepp att offra Isak: »Abraham, Abraham...» 1 Mos. 22. Herren ropade på Mose vid den brinnande busken; »Mose, Mose... 2 Mos. 3:4. Och Herren ropade på den unge Samuel hos prästen Eli; »Samuel, Samuel... 1 Sam. 3:10. Han frågar efter någon att sända, i Jesajas kap 6:8. Herren fortsätter att kalla... I Apg. 9:10 kallar han t.ex. på lärjungen i Damaskus, Ananias. Herren kallar fortfarande... nyår 2021–2022, på dig och mig.

Adam gömde sig när Herren ropade, men Abraham, Mose, Samuel, Jesaja och Ananias gömde sig inte, utan de svarade alla: »Här är jag!» »Hinneni» heter det på hebreiska.

Inför det nya året ska vi inte gömma oss som Adam, när vi hör »ljudet av Herrens röst». I stället ska vi också svara med vårt »Hinneni, Här är jag!»

Var är du?

Så lyder fråga två. Nu är det inte Guds fråga efter människan, utan många människors fråga efter Gud. »Var är du, finns du, bryr du dig, ser du mig, hör du mig...?» Frågor som kan bli väldigt aktuella vid nyårstid då ovisshet och oro tränger sig på. Det är inte enbart andras fråga, kanske är det också min och din fråga?

Vi som läser SPT kan ju också bära på funderingar inför framtiden. Vad blir svaret från himmelen på min fråga? Jo, Herren Gud svarar sitt tydliga »Hinneni» från himmelen som svar på min och andras fråga! »Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig, till ett folk som inte åkallade mitt namn sa jag:

»Här är jag, här är jag!», Jes. 65:1

»Av dem som inte sökte mig...» till och med innan jag söker honom, så söker han mig! Vilken nåd att Herren Gud är först på plan i mitt liv!

De båda viktiga frågorna inför det nya året 2022, har alltså också sina svar. När Herren kallar på dig och mig ska vi göra som före- bilderna både i GT och NT, vi ska svara med vårt »Hinneni – här är jag!»

Och när vi frågar efter Herren, så svarar han med sitt »Hinneni – här är jag!» Med de båda svaren, vårt svar på Herrens kallelse och Herrens svar på vårt rop, »Hinneni – här är jag», så kan vi se med tillförsikt fram emot året 2022.

Därför vågar vi även denna nyårsafton önska varandra gott nytt år med orden från den »vanliga almanackan för året efter Frälsarens Kristi födelse 2022», där januari månad även år 2022 avslutas med ett citat från Sv. Psalm 194:1, »Giv o Jesu fröjd och lycka».