Påve Franciscus publicerade nyligen åtta saligprisningar för biskopar. De är läsvärda och tankeväckande. För varje biskop. Och varje präst. Även i Svenska kyrkan. Här följer en översättning från den engelska versionen publicerad i America – The Jesuit Review 21/11 2021

  1. Salig den biskop som gör fattigdom och utgivande till sin livshållning, för genom sitt vittnesmål bygger han Guds rike.
  2. Salig den biskop som inte räds att väta sitt ansikte med tårar, så att de kan spegla sorgerna hos folk och präster som lider men som finner styrka i Guds vägledning.
  3. Salig den biskop som ser på sin kallelse som ett tjänande och inte en maktposition, som gör ödmjukhet till sin styrka, som ger alla han möter medborgarskap i hans hjärtas rike som om det vore landet som lovats åt de ödmjuka.
  4. Salig den biskop som inte låser in sig i maktens boningar, som inte blir en byråkrat mer dragen till statistik än till ansikten, mer till procedurer än till livsberättelser, som försöker slåss sida vid sida med folket för drömmen om Guds rättvisa, eftersom Herren, som möter honom i den tysta dagliga bönen, ger honom näring.
  5. Salig den biskop som har ett hjärta som vill tjäna sin omvärld, som inte är rädd att smutsa händerna med dammet från den kyrkligt forum mänskliga själen, i sökandet efter Guds guld däri, som inte blir skandaliserad av andras synd och bräcklighet eftersom han är säker på sin egen brist, för honom blir åsynen av den Korsfäste som uppstod sigillet som lovar den gränslösa förlåtelsen.
  6. Salig den biskop som flyr från hjärtats falskhet, som undviker den tvetydiges dynamik, som hoppas på det goda också i den mörkaste stund, eftersom han vet att han kommer bli tröstad av Guds åsyn, vilken han förnimmer i varje dike där människor bor.
  7. Salig den biskop som arbetar för fred, som går försoningens väg, som sår gemenskap bland sina präster, som ledsagar ett segregerat samhälle mot försoning, som tar varje utsträckt hand, från kvinnor och män av god vilja, för att bygga broderskap. Gud ska känna igen sin son i honom.
  8. Salig den biskop som för evangeliet inte är rädd att gå mot tidsandan när han gör sitt ansikte hårt som Kristi ansikte när han red in i Jerusalem utan att låta sig hållas tillbaka av missförstånd eller motståndare eftersom han vet att Guds rike avancerar på världens bekostnad.

På engelska här:
http://www.americamagazine.org/faith/2021/11/22/pope-francis-beatitudesbishops