En utvidgning och bearbetning av Svenska kyrkans psalmbok från 1986 har påbörjats. Närmare tvåtusen psalmer lär ha sänts in till psalmkommittén. Men vad krävs då av en psalm? Docent Christian Braw tar här fram några synpunkter hämtade från författare som exempelvis Anders Frostenson och Harry Martinsson.

Det finns inga litterära verk, som påverkat de nordiska folken mer än psalmböckerna. Ändå ägnas de bara ett förstrött intresse i litteraturvetenskapliga framställningar. I skolans läroböcker om den nationella litteraturen går man snabbt förbi dem, i den mån de inte förtigs helt.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in