Kyrkans instrumentalisering
En del av kyrkans kris i dag beror på att hon i det förgångna inte förmått motstå olika former av statlig »instrumentalisering». Med det menar jag att kyrkan låtit sig bli bruksnyttig för staten, samhället och kulturen. Kristen tro måste göra motstånd mot att bli socialt och kulturellt användbar och nyttig.

Werner Jeanrond, NOD 2/2004

 

En befriad kyrka
En kyrka befriad från partipolitik är det bästa sättet att undvika att Svenska kyrkan blir en plats för kulturkrig. Om det är något Sverige behöver är det institutioner där människor kan samlas och känna gemenskap kring något annat än politik. Det är särskilt viktigt i en polariserad tidsålder.

Karin Pihl, Göteborgs-Posten 14/9 2021

 

Klippmusik
Bachs övertygelse verkar fast som en klippa, och är sällan problematiserad. I hans musik ber ingen om ursäkt. Inte heller försöker någon vinna en annan för gudstrons »rimlighet». Gud är inte ett tankefoster för mindre bemedlade. Gud är en reell makt, inte bara som ett språkspel eller ett inbillat skydd mot intighet.

Owe Wikström, Signum 6/2000

 

Vitbok?
I samma anda [som Svenska kyrkans Vitboken om försoningsarbetet med samerna] borde Svenska kyrkan på nationell nivå även ta initiativ till en vitbok om handlingar och beslut under senare delen av 1900-talet. Sådant som har splittrat och grävt djupa sår hos enskilda och i kyrkans kropp ... Att aktivt förtiga eller negligera är att undergräva sanningen om kyrkan och dess historia. Och ärligt talat: är det inte att locka med falska förespeglingar att som kyrka beskriva sig som öppen för alla samtidigt som man blundar för vissa inomkyrkliga minoriteter?

Susanne Wigorts Yngvesson, Kyrkans Tidning 33/2023