Kyrie eleison
Bönen om Guds förbarmande sammanfattar hela mysteriet, livet i Gud, Guds innersta väsen. Vi tror på en Gud som öppnar sig för var och en av oss, så att vi kan leva i ständig dialog och relation med den Gud som i sig själv är dialog och relation mellan Fadern och Sonen i den helige Andes enhet.

Anders Arborelius, Dagen 30/12 2023

 

En hel massa
För att föra krig krävs det några personer, men för att skapa fred behövs alla.

Johannes Paulus II, tal i Assisi 1986

 

Skäl för krig?
Själva försöket att finna och formulera en rationell förklaring till kriget leder bort från den sanning som redan Montesquieu avslöjade. Det finns inget rationellt skäl till krig, och krig behöver inte rationella skäl. Att kunna föra krig efter eget gottfinnande sammanfattar all den rationalitet som imperiets överlevnad behöver.

Zygmunt Bauman, Europa – ett oavslutat äventyr (2004)

 

Apropå förvirrad svensk debattbrottning
Ju mer jag brottas med grisen i gyttjan, desto lerigare blir jag, och snart är det omöjligt att se vem som är jag och vem som är grisen. I värsta fall får jag själv svårt att se skillnaden.

Bengt Ohlsson, DN 25/1 2024

 

Korrekthetens blinda seende
Jag hade ögon att se med och ett medvetande inställt på att bortförklara vad jag såg. Denna »inre censor» är mer pålitlig och effektiv än någon officiell censurmyndighet.

Arthur Koestler, Den osynliga skriften – memoarer (1954)

 

Tecken på inre sekularisering
Det har i alla tider varit ett ohyggligt men säkert tecken på andlig död – i såväl olika länder och kyrkor som i enskilda människors liv – när Kristus och bibeln satts åt sidan för människor och människostadgar ... Där Kristus och bibeln föraktas och vanäras, där är inte Kristi kyrka, även om man i yttre avseende bekänner sig till den.

C.O. Rosenius, Bok 6, Bröders gemenskap