Guds tystnad
En del kan fråga: Varför är inte Gud tydligare i mitt liv? Men det är där mystiken kommer in – Guds frånvaro är också ett slags tecken på hans närvaro. Vi upplever tystnad, frånvaro och främlingskap eftersom vi längtar efter honom.

Anders Arborelius, Dagen 21/5 2021

Dags att komma ut ur sakristian
Det viktigaste skälet att detta paradigmskifte nu sker och många, till och med på kultursidorna som Jonas Eek noterat, kommer ut ur sakristian är dock inte den personliga krisen eller de dystra tiderna i vår omvärld. Nej, skälet är att du inte längre uppfattas som lätt korkad om du vågar bekänna din andlighet, gudstro och ditt intresse för existentiella frågeställningarna. Tvärtom är det i dag tecken på en intellektuell öppenhet att inte tro sig ha alla svaren, våga problematisera livets mening och öppet reflektera över sin gudstro och livets alla mysterier. Dessutom kan du bidra och hjälpa till utan att bygga ditt eget varumärke. När nu tillräckligt många instämmer i detta så når vi en tipping point. Kraften är stark.

Joachim Berner, f.d. chefredaktör för DN & Expressen, Kyrkans Tidning nr 2/2023

Sökarens insikt
Den vördnad som man känner inför de heliga berättelserna grundar sig inte på respekt för nedärvda organisationer, auktoritär lydnad, logisk argumentation eller historisk källkritik. Den är byggd på känslan av att det som den kristna tron talar om – kyrkans bilder och uttryck och hennes syn på verkligheten – är existentiellt sanna. De är autentiska.

Owe Wikström, Pilgrim nr 1/2009

Församlingsförnyelse
För reformatorerna var inte vägen till förnyelse att söka något nytt utan att återupptäcka det tidlösa. Så måste det vara också för oss. Sann förnyelse och reformation innebär alltid en rörelse till det ursprungliga, där vi lär känna den kristna kyrkans rika arv som vilar på Kristi evangelium.

Magnus Persson, Teologi och ledarskap nr 1/2016