Vad hade hänt om ...
Vad hade hänt om världens kristna helt enkelt beslutade att inte döda varandra? Det hade antagligen haft en dramatisk effekt på kulregnet i Ukraina, där ortodoxa bröder strider på båda sidor. Vad hade hänt om de som använder ordet »kristen» i politiska sammanhang inte kopplade loss det från Kristus?

Magnus Malm, Dagen 6/4 2022

Jesu efterträdare och andra auktoriteter
Så här twittrade kyrkan i fråga 1 december [2018]: »Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg» ... Om man går till kyrkans egna dokument, och här avses Bibeln – inte Svenska kyrkans biskopsbrev och liknande, är det tydligt att Jesus inte har eller kommer att utse någon efterträdare. Det vore liktydigt med att ersätta Gud med en efterträdare. En ny Gud. Just detta är nog bara möjligt i en ordning där twittrande präster tillsätter och avsätter Gud. Allt efter behag och humör. Eller beroende på efterfrågan. ... Men poängen med en Gud, är att den är beständig och först ut. Något är faktiskt och absolut att förhålla sig till när allt annat är relativt.

Maria Ludvigsson, SvD 5/12 2018 

Gudsfolkets kallelse
Försök att nå ut till dem som inte har någon kontakt med kyrkan här i landet. Ni är utsända till dem som missionärer och kan hjälpa dem att hitta vägen tillbaka till kyrkan. Inte nog med det. I ert vardagsliv, på jobbet, ja, överallt där ni råkar befinna er är ni också vittnen om Jesus och kan förmedla hans godhet och omsorg.

Anders Arborelius, Katolskt Magasin nr 9/2023

 

Från redaktionen

Ny redaktör för SPT har utsetts. Denne tillträder dock inte förrän 1/1 2025. Det innebär att SPT:s nuvarande redaktör Berth Löndahl är kvar i uppgiften även under 2024.