Trygga fromhetsrörelser och ekumenik
Konfessionalisering kan vara negativt, i den meningen att det exkluderar, stänger till och snävar in, men innebär också en tydlighet: »Den som är trygg kan vara generös, när alla som är medvetna om sin tradition», säger Modéus. Ja, det stämmer med mina och andras erfarenheter av ekumeniska samtal. Det är lättare när det finns en tydlighet att luta sig mot, både man själv och »den andre» blir tydligare i konturerna och det blir lättare att samtala. Den som är trygg kan också luta sig mot den egna traditionen.

Magdalena Dahlborg, Signum nr 1/2023

 

Centraliserings nya närhet
Den nya kartan skulle kunna ses som Arbetarekommunens stora seger. Några år efter »skilsmässan» hade mer lättstyrda enheter formats med ett tydligt centrum och makten över trossamfundet kunde därmed lättare bevaras i sekulära partiers hägn. Ambitionen att centralisera för att komma närmare församlingsborna känns igen från den profana världen där närpoliser blev fjärrpoliser och där nära vård blev synonymt med stafettläkare.

Martin Tunström, Axess nr 8/2022

 

Tecken på inre sekularisering
Det har i alla tider varit ett ohyggligt men säkert tecken på andlig död – i såväl olika länder och kyrkor som i enskilda människors liv – när Kristus och bibeln satts åt sidan för människor och människostadgar ... Där Kristus och bibeln föraktas och vanäras, där är inte Kristi kyrka, även om man i yttre avseende bekänner sig till den.

C.O. Rosenius, Bok 6, Bröders gemenskap

 

Redaktionellt

Efter tjugo år avslutar Markus Hagberg sitt uppdrag som ansvarig för recensionerna i SPT. Det har varit en imponerande insats. Otaliga böcker har recenserats, otaliga recensenter har kontaktats. Under många år har Markus hållit sig uppdaterad med utgivningen av svensk teologisk litteratur för att se till att väsentliga böcker har uppmärksammats. Ett stort tack till Markus för engagemang och stor kunnighet i uppgiften. I och med detta avgår Markus även som medlem i SPT:s redaktion.

Markus efterträds av Gunnar Hyltén-Cavallius, som genom åren haft ett stort litterärt intresse. Som mångårig präst känner han kyrkan väl, och som tidigare antikvariatsbokhandlare (!) och ännu verkande skribent har han den kompetens som krävs för uppgiften. Gunnar ingår fr.o.m. detta år i SPT:s redaktion.