I en artikel i SPT nr 9/2022 kritiserade professor Kjell O. Lejon Act Svenska kyrkan för att den klassiska missionstanken kommit i skymundan sedan Svenska Kyrkans Mission (SKM) uppgått i den nya organisationen. Men mission måste vara grundad i Jesu Kristi sändning av kyrkan för att vittna och förkunna om honom. SPT har därför bett Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan och ordförande för den internationella ACT-alliansen, att här redogöra för organisationens syfte, ambition och inriktning. I den strategiska planen uttrycks missionsuppdraget som »att för livets skull och tillsammans i den världsvida kyrkan, i ord och handling dela evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i tron, hoppet och kärleken».

I denna stund, när miljoner kvinnor och barn måste lämna sina sönderbombade hus i Ukraina för att söka trygghet och skydd i grannländer, när vår värld är allt annat än fullständig och rättfärdig, ställer många sig frågan vad som är kyrkans uppdrag och uppgift i detta sammanhang. Vilket är vårt missionsuppdrag i en värld som slits sönder av krig, konflikter och bristande respekt för människovärdet? Hur skulle Jesus agera i den här situationen? Jag tänker att han skulle bejaka kyrkans uppdrag så som det är beskrivet i psalm 288: »Gud, från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar, ut i en värld där stora risker väntar.Ett med din värld, så vill du vi skall leva. Gud gör oss djärva, ge oss din blick för dolda möjligheter, ge fantasi att finna nya medel, Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla. Gud gör oss kloka.»

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in