Vad är en församlings grunduppdrag? Och hur utöver hon den? I denna andra del av sin artikel om församlingen utvecklar ärkebiskop Martin Modéus det lokala och pastorala perspektivet. Det är jordnära och tillämpbara pastorala strategier, att se möjligheterna i ställer för omöjligheterna.

 Fortsättning från föregående nummer.

Utvecklingspunkter

Låt mig nämna två utvecklingspunkter, utifrån detta. För det första, när man börjar i frågan om kunskap om kristen tro och förtrogenhet med kristet liv, så framträder en mycket stor skillnad i dag mot hur det var bara för några decennier sedan.

I det gamla samhället fanns det tre »noder» för kristen fostran. De tre noderna var: familjen, skolan och kyrkan. I familjen levde man vardagligt kristet liv med aftonbön och bordsbön och sådant, man fostrades in i kristen »vardagspraxis». I skolan fick man kristen baskunskap, och kyrkan bistod med gudstjänster vid tidens och livets viktiga hållpunkter – traditionerna. Allt hängde ihop. Det var då det, och någon hembygdsromantik ska vi inte ägna oss åt.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in