Migrationsverket har fått skarp kritik för hur konvertiter bemötts. Av konvertiter har man krävt kunskap som handläggaren själv uppenbart inte själv haft. Man har ställt totalt irrelevanta frågor och vid upprepade tillfällen visat brist på förståelse för äktheten i en konversion. Därför har Sveriges kristna råd inbjudit till utbildningar för verkets personal. Dan Sarkar, präst i Broby, har varit en av dem som utbildat. Han skriver här om sina erfarenheter.

Bakgrund

I samband med det stora flyktingmottagandet för 10 år sen växte frustrationen efter hand i många församlingar i både Svenska kyrkan och frikyrkorna över hur Migrationsverket behandlade konvertiter. Absurda kunskapskrav, orimliga frågor, okunskap om kristen tro och ointresse för vad präster och pastorer intygat om konvertiten har rapporterats, även i SPT (se Markus Leanderssons Reflex från i höstas »Han var inte kristen, ändå var han kristen» (SPT 21/2023).

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in