Perspektiv på Erik Petréns ecklesiologi

I förra numret av SPT (nr 3/2024) presenterade Björn Fyrlund Erik Petréns människosyn. Här ger Maria Eckerdal en kompletterande bild av Petréns ecklesiologi. Petrén (1919–2013) var en av Svenska kyrkans mest profilerade och kunniga lekmannateologer. Som en av SPT:s tidigare redaktörer skrev han oavbrutet om kyrka, teologi och människosyn. Återkommande ämnen var just ecklesiologin, kyrkan vars uppdrag är att bära ut Kristus till varje människa. Han var ytterst kritisk inte bara mot en politiserad kyrka utan även mot att Svenska kyrkan kom att bli en partipolitisk styrd demokratisk kyrka. Kyrkan som folkkyrka var viktig för Petrén, men han såg det som en förvanskning av folkkyrkotanken när fokus flyttades från Guds handlande med människan till att medborgarna själva handlar. Då är inte kyrkan längre Guds utan människans.

Maria Eckerdal är präst, teol.dr och forskare vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet.

Människan som Guds avbild

Människan som skapad till Guds avbild är enligt Erik Petrén insatt i en reell gemenskap med Gud, och hon har en kallelse att som människa också vara Guds avbild. Denna kallelse är gemensam för alla människor, medan dess förverkligande är individuell. Genom syndafallet är människans verkliga väsen förstört, men i Kristus upprättas hon. I försoningen sker människoväsendets återställelse. Människan får del av denna i dopet, genom den dagliga bättringen och i eukaristin. De kristnas uppgift är den återställda människans framträdande. I eukaristin förenar sig Kristus med den skapade människan och hjälper henne att fullgöra sin kallelse.[1]

Omvändelsen betyder att det som sker i dopet skett en gång för alla och innebär en omstrukturering av hela personligheten. Det handlar om att

… förtrösta på Guds makt och kärlek i stället för på mänsklig konst och uppfinning… Att mänskliga ambitioner byts ut mot ett tålmodigt och intensivt lyssnande efter Guds vilja, ett aktande på tecken från Gud.[2]

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in