Den 22 januari godkändes och registrerades Humanisterna som sekulärt trossamfund. Att Humanisterna ansökt om godkännande är en muntration – ett trossamfund för trolösa är förstås en självmotsägelse. Ansökan förutsätter att Humanisterna erkänner att de inte längre är trolösa utan att ateism är en tro jämförbar med religiös tro. De imiterar ju sedan länge kyrkan genom att tillhandahålla ceremonier som bröllop, begravningar och barnvälkomnanden, dock utan trosbekännelser. Fast det lär nog inte dröja länge innan även Humanisterna formulerar ett credo. Kanske kan Hjalmar Söderbergs förslag i ingressen till skådespelet Gertrud duga: »Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet»?

Efter två avslag – sekulära Humanisterna godkänns som trossamfund
Kammarkollegiet ändrar sig: Verksamheten är att betrakta som religiös verksamhet.