Berth Löndahl

22 artiklar

Kyrkoherde em.

Dopreklam och dopets realism
av Berth Löndahl — 3 min lästid

Dopreklam och dopets realism

Hur dopet gestaltas och var tyngdpunkten läggs i doptalet kan variera. Här finns risker såväl som möjligheter. Risken är att dopet trivialiseras fjärran från det sakrament som det är, att dopgudstjänsten blir så gullig att det radikalt annorlunda och heliga osynliggörs.

För prenumeranter
Den nära kyrkan i samhället

Den nära kyrkan i samhället

Berth Löndahl — 17 min lästid

Det finns ett tydligt samband mellan vig­ningstjänsten och den öppna folkkyrkan. I en troendekyrka konstitueras medlemskapet av den personliga tron, vilket gör att den kan kännas trängre. I den folkkyrkliga traditionen är vigningstjänsten trons bärare.

För prenumeranter
En kyrklig kyrka

En kyrklig kyrka

Berth Löndahl — 3 min lästid

I kyrkan räcker korset som symbol. Triumfkrucifixet vittnar om vem Gud är, altaret påminner om Guds närvaro, predikstolen signalerar att det finns ett tidlöst Ord att förkunna.

Kan vem som helst vara medlem?

Kan vem som helst vara medlem?

Berth Löndahl — 4 min lästid

Ofta har de som lämnar haft en försumbar kontakt med kyrkan och är främmande för kristen tro. Men inte så få har lämnat därför att man inte längre ser en apostolisk och allmänkyrklig tro i Svenska kyrkan.

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.