Linjer i Per-Olof Sjögrens pastorala program

Hjulet behöver inte alltid uppfinnas på nytt. Inte heller ett fungerande pastoralt program. Hos Per-Olof Sjögren finner man en genomtänkt strategi för att bygga församling, för att hjälpa människor till omvändelse och tro och ett kristet liv. I denna artikel belyser författaren, komminister i Nylöse pastorat, Sjögrens pastorala arbete och den vision han förverkligade i stadsdelen Guldheden i Göteborg.

I denna artikel vill jag belysa kyrkosynen hos Per-Olof Sjögren (1919–2005), hans pastorala vision och det konkreta församlingsarbete han bedrev då han var präst i stadsdelen Guldheden i Göteborg. Kärnuppdraget var att föra in människor i den gudstjänstfirande församlingen, göra dem delaktiga så att de skulle komma till och växa i tro. I den processen behövde de få kunskap och möta omsorg för att kunna använda de redskap Kyrkan erbjuder.

Vad hade de nyinflyttade i höghusområdet i Guldheden gemensamt? Jo, att de flesta var döpta och tillhörde Svenska kyrkan. Nu är situationen en annan då det gäller antal döpta i våra församlingar. I en förort till Göteborg är vi nere i 7 procent.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in