I Svenska kyrkans nya material Krafttag konfirmation hävdas att konfirmander »uppskattar konfirmationstidens samtal om vänskap, relationer, om Gud, om livets mening, […] och om livet efter döden» (sid 5). Men hur är det med undervisning kring de yttersta tiderna? Bör man alls undervisa om det för dessa unga människor?

Det är inte givet att man anser det lämpligt eller prioriterat. Samtidigt lever vi i en tid med starka apokalyptiska stämningar, och på något sätt behöver dessa mötas. Att tala om evighetshoppet är viktigt, men att ensidigt fokusera på detta riskerar att ge bilden av en tro som mest hoppas på något annat, »ovan där». Å andra sidan riskerar ett ensidigt fokus på de yttersta tiderna, kanske kryddat med egna tankar kring när dessa (snart) inträffar, att tappa sin grund i just det kristna hoppet. Alltså behöver man hålla ihop eskatologin i sin helhet.

Denna artikel är för betalande prenumeranter

Betala för en webbprenumeration för att läsa den här och många fler artiklar.

Registrera dig Har du redan registrerat dig? Logga in