Björn Vikström

1 artikel

Biskop em. och professor

Pastoralteologi som hermeneutik, pedagogik och formation
För prenumeranter
av Björn Vikström — 12 min lästid

Pastoralteologi som hermeneutik, pedagogik och formation

Prästutbildningens uppbyggnad, innehåll och målsättningar torde höra till de oftast och mest grundligt utredda frågorna i Svenska kyrkan. Som en röd tråd genom dessa utredningar löper en oro över att klyftan mellan de akademiska studierna och de praktiska färdigheterna är för stor

Nu är du registrerad som medlem på Svensk Pastoraltidskrift
Välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Du är nu registrerad.
Success! Your email is updated.
Inloggningslänken var för gammal. Försök logga in igen.
Titta i ditt e-postprogram för en inloggningslänk. Inget lösenord att komma ihåg.